دفتر مرکزی : تبریز-بلوار ۲۹بهمن-برج شهر- طبقه ۵ واحد c
کدپستی:۵۱۵۶۹۱۸۸۸۹
تلفن: ۰۴۱۳۳۲۴۸۳۶۹
تلفکس:۰۴۱۳۳۲۴۸۳۶۴
ایمیل: info@nancivand.com